Wycena nieruchomości - dokumenty

wycena mieszkania Radom

Wycena lokalu mieszkalnego

- numer księgi wieczystej,- akt własności,- opcjonalnie rzut lokalu

wycena domu Radom

Wycena domu

- numer księgi wieczystej,- wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków,- kopia mapy ewidencyjnej,- pozwolenie na użytkowanie,- rzuty kondygnacji,- akt własności

wycena gruntu

Wycena działki, gruntu

- akt własności, - numer księgi wieczystej, - wypis z rejestru gruntów, - kopia mapy ewidencyjnej, - zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania, - wydane pozwolenie na budowę lub WZ - o ile są

wycena domu w budowie

Wycena domu w budowie

- numer księgi wieczystej,- wypis z rejestru gruntów,- kopia mapy ewidencyjnej,- pozwolenie na budowę,- projekt budowlany,- akt własności

wycena nieruchomości komercyjnej

Wycena nieruchomości komercyjnej

1. Numer księgi wieczystej 2. Wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków 3. Kopia mapy ewidencyjnej 4. Kopia pozwolenia / zgłoszenia dotyczącego oddania budynku do użytkowania 5. Kopie umów najmu / dzierżawy - w przypadku kiedy część lub całość pow. budynku jest wynajmowana (zamiennie: wykaz użytkowników nieruchomości z aktualnymi stawkami czynszowymi i czasem obowiązywania umowy – jeśli jest dostępna) 6. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej 7. Kopia deklaracji podatku od nieruchomości 8. Kopia zawiadomienia o wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (jeśli grunt jest w użytkowaniu wieczystym) 9. Zestawienie pow. użytkowej budynku lub budynków (z dokumentacji inwentaryzacyjnej lub projektowej) 10. Książka obiektu budowlanego 11. Protokoły z ostatnich przeglądów budynku 12. Informacja o kosztach sprzątania i ochrony 13. Informacja o przeciętnej wysokości rocznych nakładów na remonty bieżące, informacja, czy nieruchomość jest położona na obszarze strefy ograniczonego użytkowania lub w jakikolwiek inny sposób korzystanie z nieruchomości jest ograniczone

Inne

Dla innych rodzajów nieruchomości oraz szczególnych celów wyceny, dokumentacja ustalana jest indywidualnie

Skip to content