Wyceniamy:

Lokale mieszkalne

- numer księgi wieczystej

- rzut lokalu


Domy jednorodzinne

- numer księgi wieczystej
-wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków
- kopia mapy ewidencyjnej
- rzut kondygnacji budynku
- pozwolenie na użytkowanie

Domy w trakcie budowy

- numer księgi wieczystej
-wypis z rejestru gruntów 
- kopia mapy ewidencyjnej
- projekt budowlany
- pozwolenie na budowę 

Grunty o różnym przeznaczeniu

- numer księgi wieczystej
-wypis z rejestru gruntów 
- kopia mapy ewidencyjnej
- dokument potwierdzający przeznaczenie gruntu (WZ, MPZP, studium)

Nieruchomości komercyjne

zakres dokumentacji ustalany jest indywidualnie

Prawa do nieruchomości

w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności, prawo dożywocia i inne